Bevisstung

BevisstUng_BU-copy copy

BevisstUng

Vi tilbyr

· Oppfølging av enkelt elever, på skole eller i våre lokaler
· Miljøarbeid på skole – generelt på skolen, på trinnet eller i en klasse
· Oppfølging av enkeltpersoner på fritiden
· Kartlegging faglig, personlig og sosialt

· Avlastning, helg eller lengre opphold
· Konflikthåndtering – små og store konflikter mellom enkeltpersoner eller grupper.
· Gjenopprettende prosesser – megling mellom enkeltpersoner eller grupper, finne løsning som fungerer for alle.

Vi oppsøker ungdommen der de er og ikke motsatt.
Vi er til stede på flere arenaer i ungdommens liv. Vi ser dem på skole, har kontakt med hjemmet og tilbyr aktiviteter på fritiden.

«Dere bryr dere om
oss og vil det beste for oss.»
Diar 19 år

«Uten BevisstUng hadde
ikke jeg vært på så bra sted.»
Gutt 15 år 

«Dere har endret tankene
mine og hvordan håndtere
ulike situasjoner.»
Ehsan 16 år

675

– unge har vi kontakt med årlig.

80

– unge følger vi tett

15

– skoler samarbeider vi med

La oss hjelpe

Vi jobber med ungdommen gjennom samtaler, i grupper og individuelt.
Bli bevisst hva vi tenker, føler og hvordan vi handler.

Våre ansatte bygger raskt gode relasjoner med barn og unge.

Ansatte som er erfaringskonsulenter har selv opplevd mange av utfordringene deltagerne har.

Vi bistår deltagerne når de trenger det, på dag- og kveldstid, i helger og i ferier.

BevisstUng tilbyr tilpasset opplæring på skole eller i våre lokaler.

Elever kan få utplassering i bedrift med mulighet for jobb.

Når dere velger BevisstUng får ikke deltageren bare et tilpasset tilbud, de får også muligheten til å være med på våre aktiviteter og ta del i vårt nettverk.

Vi har aktiviteter på kvelder, i helger og i feriene. Utflukter og hytteturer i skoleferier.